Studenti absolvují první akademický rok (1. a 2. semestr) na VŠCHT Praha a druhý akademický rok (3. a 4. semestr) na STU Bratislava. 

Kybernetika v chemických a potravinářských technologiích

1. ročník, zimní semestr
Název předmětuRozsah P-C-LCUkončení předmětuKredity
Programové prostředky pro měření a řízení1-2-0kz3
Měřicí technika2-3-0s5
Číslicové zpracování signálů a obrazů2-2-0s5
Teorie řízení2-2-0s5
Technické prostředky měření a řízení2-2-0kz4
Povinne voliteľný predmet A3 – 5
Povinne voliteľný predmet B4 – 5
Povinně volitelné předmětyRozsah P-C-LCUkončení předmětuKredity
Procedurální programování2-2-0s5
Aplikace mikroprocesorů2-1-0kz3
Aplikovaná umělá inteligence2-1-0s4
Volitelné předmětyRozsah P-C-LCUkončení předmětuKredity
Manažerské rozhodování2-2-0s2

kz – klasifikovaný zápočet, z – zápočet, s – zkouška
P – přednášky, C – cvičení, L – laboratorní cvičení

1. ročník, letní semestr
Volitelné předmětyRozsah P-C-LCUkončení předmětuKredity
Manažerské rozhodování2-2-0s2
Povinne voliteľné predmetyRozsah P-C-LCUkončenie predmetuKredity
Pokročilé zpracování obrazů1-2-0s4
Sekvenční řízení2-2-0s5
Metrologie fyzikálních veličin2-3-0s6
Neuronové sítě2-2-0s5
Elektronika pro měřicí techniku2-2-0s5
Inženýrská optimalizace2-2-0s5
Procesní a systémové inženýrství2-2-0s5
Název předmětuRozsah P-C-LCUkončení předmětuKredity
Senzory a senzorové systémy2-0-2s5
Matematické modelování procesů2-2-0s5
Prediktivní řízení2-2-0s5
Technologická praxe90h/sem.s5
Povinne voliteľný predmet A4 – 6
Povinne voliteľný predmet B5 – 6

kz – klasifikovaný zápočet, z – zápočet, s – zkouška
P – přednášky, C – cvičení, L – laboratorní cvičení

2. ročník, zimní semestr
Povinně volitelné předmětyRozsah P-C-LCUkončení předmětuKredity
Pokročilé zpracování obrazů1-2-0s4
Sekvenční řízení2-2-0s5
Metrologie fyzikálních veličin2-3-0s6
Neuronové sítě2-2-0s5
Elektronika pro měřicí techniku2-2-0s5
Inženýrská optimalizace2-2-0s5
Procesní a systémové inženýrství2-2-0s5
Volitelné předmětyRozsah P-C-LCUkončení předmětuKredity
Korporátní právo2-0-0s3
Marketing a PR2-1-0s4
Název předmětuRozsah P-C-LCUkončení předmětuKredity
Diplomový projekt0-0-4kz4
Pokročilé programovanie webových aplikácií2-0-2kz5
Dávkové spracovanie údajov1-3-0s5
Riadenie mnohorozmerných technologických procesov2-0-2s5
Projekt riadenia procesov0-0-3kz4
Povinne voliteľný predmet3
Výberový predmet A2
Výberový predmet B2

kz – klasifikovaný zápočet, z – zápočet, s – zkouška
P – přednášky, C – cvičení, L – laboratorní cvičení

2. ročník, letní semestr
Povinně volitelné předmětyRozsah P-C-LCUkončení předmětuKredity
Pokročilé metódy strojového učenia0-3-0s3
Základy fuzzy systémov2-1-0s3
Volitelné předmětyRozsah P-C-LCUkončení předmětuKredity
Bezpečnostné inžinierstvo2-0-0s2
Tvorba vedeckých dokumentov0-2-0s2
Projektové softvérové systémy0-2-0s2
Duševné vlastníctvo1-1-0s2
Kurz zimných športov v prírode26h/sem.z1

kz – klasifikovaný zápočet, z – zápočet, s – zkouška, šs – státní zkouška
P – přednášky, C – cvičení, L – laboratorní cvičení