STU v Bratislave a VŠCHT v Praze se rozhodly spolupracovat při zajišťování následujícího společného studijního programu. Název programu (SK): Kybernetika v chemických a potravinářských technologiích Název programu (CZ): Kybernetika v chemických a potravinářských technologiích Název programu (EN): Cybernetics in Chemical and Food Technologies Program je zajišťován ve studijním oboru (SR) a v oblasti vzdělávání (ČR) kybernetika, 2. stupně vysokoškolského studia. Standardní délka studia: 2 roky Jazyky uskutečňování: slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk Počet kreditů potřebných k řádnému ukončení studia: 120 ECTS

Tento program vychází ze stávajících programů:
STU: Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve, studijní obor Kybernetika, ID 16584, prezenční forma, studijní jazyk slovenský jazyk, anglický jazyk
VŠCHT: Senzorika a kybernetika v chemii, kód N402, oblast vzdělávání v kybernetice