Často kladené otázky

1. Kdo může tento program studovat

Každý, kdo dokončil první stupeň studia. Na FCHPT je to nejjednodušší pro studenty bakalářského programu Řízení procesů, kteří ve studovaných předmětech získají všechny potřebné znalosti pro přijetí. Na VŠCHT platí první věta, studenti mají všechny potřebné znalosti.

2. Studuji jiný bakalářský program než Řízení procesů na FCHPT STU, co mám dělat?

Ve třetím ročníku doporučujeme zapsat si následující předměty.: Logické riadenie (zimní semestr) a Riadenie procesov + Laboratórne cvičenia z riadenia procesov (letní semestr). Ostatní znalosti a předpoklady máte.

3. Nestuduji na FCHPT STU, co mám dělat?

Podívejte se na seznam okruhů přijímacího řízení a zjistěte, zda máte potřebné znalosti. Obecně platí, že studenti technických vysokých škol v oboru kybernetika by měli mít všechny potřebné znalosti, možná budou muset absolvovat další studium v oboru fyzikální chemie a chemického inženýrství.

4. Odkdy se program otevírá

V současné době probíhá akreditační proces v obou republikách. Česká strana již tento proces ukončila a udělila akreditaci na 5 let dne 13. 12. 2023. Slovenská strana by měla proces dokončit v průběhu školního roku 23/24. Rádi bychom tedy zahájili přijímací řízení v létě 2024 a první ročník studia v Praze od září 2024.