• Študijný program

  STU v Bratislave a VŠCHT v Prahe sa rozhodli spolupracovať pri zabezpečovaní nasledujúceho spoločného študijného programu. Názov programu (SK): Kybernetika …

 • Prijímacie konanie

  Pre všetkých uchádzačov do študijného programu Kybernetika v chemických a potravinárskych technológiách sú povinné prijímacie skúšky. Okruhy prijímacej skúšky sú Matematika, …

 • Štúdium

  Priebeh štúdia Prvý rok štúdia prebieha na VŠCHT v Prahe a je v podstate rovnaký ako prvý ročník v pôvodnom …

 • Predmety

  Študenti absolvujú prvý akademický rok (1. a 2. semester) na VŠCHT Praha a druhý akademický rok (3. a 4. semester) …

Čo je „double degree“ program?

 

Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe (VŠCHT) a Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU), motivované spoločnou snahou rozširovať vedeckú a pedagogickú spoluprácu medzi českými a slovenskými výskumnými skupinami v študijnom odbore (oblasti vzdelávania) kybernetika, sa dohodli na vytvorení spoločného študijného programu (SŠP). Tento program umožní jeho študentom absolvovať koordinované štúdium 2. stupňa spoločne zabezpečované obidvomi vysokými školami. Prvý akademický rok SŠP bude realizovaný v Prahe a druhý v Bratislave. Po splnení podmienok na riadne skončenie štúdia získa absolvent akademický titul od obidvoch spolupracujúcich vysokých škôl (tzv. „double degree diploma“).