Kontakt

Garant programu: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. Napíšte mi, alebo sa zastavte na ústave, NB C 677.

Vedúci oddelenia: doc. Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD.

Sekretariát: Katarína Macušková