Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT) a Slovenská technická univerzita v Bratislavě (STU) se z důvodu společné snahy o rozšíření vědecké a pedagogické spolupráce mezi českými a slovenskými výzkumnými skupinami v oblasti studia (oboru vzdělávání) kybernetiky dohodly na vytvoření společného studijního programu (JSP). Tento program umožní jeho studentům absolvovat koordinovaný 2. stupeň studia, který společně zajišťují obě vysoké školy. První akademický rok JTP bude probíhat v Praze a druhý v Bratislavě. Po splnění podmínek řádného ukončení studia získá absolvent akademický titul z obou spolupracujících univerzit (tzv. „double degree diploma“).